Cevtok
 
Cevtok se koristi za pročišćavanje i odmašćivanje odvodnih cevi u domaćinstvu.Cevtok je proizvod, kojeg čini pripremljeni rastvor natrijumhidroksida,čija je namena pročišćavanje i odmašćivanje cevovoda.Uz propisan način upotrebe,možete ga upotrebljavati za čišćenje odvodnih cevi u kuhinjama i sanitarnim čvorovima.Proizvod ne nagriza plastiku,emajl i metale osim aluminijuma i cinka.