Akcionarstvo društvo Hemijska industrija „Panonija“ osnovano je 1948. godine u Pančevu pod nazivom „Gradska radionica sapuna i sveća“, a od
                           1975. godine menja ime u „Panonija“ pod kojim i danas posluje.

 

                           Tokom svih godina poslovanja proizvodni program preduzeća zasniva se na izradi hemijskih proizvoda namenjenih za održavanje čistoće u
                           domaćinstvu i industriji, a isti se razvija i prema zahtevima tržišta i razvoju tehničkih i ljudskih potencijala.

 

                           Pored proizvodnih pogona, magacina i upravne zgrade u Pančevu, „Panonija“ poseduje dva magacina gotove robe u Kraljevu i Nišu, a u Crnoj Gori
                           posluje preko poslovne jedinice „Podgorica“ u Podgorici .

 

 

 

 

 

                           Pozicioniranje Panonije u Srbiji medju tri vodeća proizvodjača sredstava namenjenim održavanju lične higijene i higijene u domaćinstvu i industriji. 
 
                           Panonija će biti medju pet vodećih proizvodjača u regionu. Povezivanje sa multinacionalnom kompanijom kao strateškim partnerom. Primena
                           savremenog načina rada, poslovanja i stvaranja profita koji će biti na nivou na kome se nalaze svetske firme iz istih ili srodnih industrijskih grana.

 

 

 

                           Stvaranje kvalitetnih proizvoda namenjenih održavanju lične higijene i higijene u domaćinstvu i industriji. Jačanje poslovne sposobnosti Panonije
                           u odnosu na sposobnosti konkurencije. Ispunjenje zahteva korisnika i povećanje njihovog zadovoljenja kroz stalno podizanje nivoa kvaliteta
                           proizvoda i poslovnog sistema u celini.

 

 

 

                           Rukovodstvo Panonije će organizovati zaposlene da:
 
                           • Stalno rade na podizanju kvaliteta proizvoda i procesa;
                           • Svojim radom utiču na smanjenje skarta, lošeg kvaliteta i smanjenje troškova;
                           • Svi zaposleni ostvariće svoj standard u skladu sa rezultatima rada;
 
                           Rukovodstvo Panonije radi zadovoljavanja svojih klijenata obezbediće da:
 
                           • Proizvodi Panonije uvek budu na nivou kvaliteta koji u potpunosti zadovoljava zahteve korisnika;
                           • Permamentno će se raditi na podizanju tehnološkog nivoa i savremenosti proizvoda i usluga;
                           • Opredeljenja će se realizovati kroz primenu medjunarodnih standarda, pre svega ISO standarda;

 

AD Panonija