Podoper SPECIJAL

 

          

 PODOPER SPECIJAL je izrađen na bazi biorazgradljivih nejonogenih površinsko aktivnih materija,katjonskog dezinfekcionog dodatka i antipenušavca.Sadrži 5% alkil-dimetil-benzil-amonijumhlorida.
NAMENA: PODOPER SPECIJAL je efikasno sredstvo za mašinsko i ručno pranje i dezinfekciju svih vrsta podnih obloga koje su vodootporne.Ne oštećuje gumu,plastiku,keramiku, beton,mermer,tepisone pod uslovom da se upotrebljava u preporučenim koncentracijama.
OSOBINE:PODOPER SPECIJAL ima širok spektar antimikrobnog dejstva koji obuhvata gram pozitivne i gram negativne bakterije ,gljivice,plesni,kvasce.
PODOPER SPECIJAL je svetlozelena tečnost karakterističnog mirisa.
NAČIN UPOTREBE:PODOPER SPECIJAL sa razređuje sa vodom u koncentraciji 1,5-2% i ovim rastvorom se peru podovi mašinski i ručno.Oprane površine ne treba ispirati jer primenjeni dezinficijens ima rezidualno dejstvo.Kod jače zaprljanih podova pranje se može ponoviti.Kod ručnog pranja obavezna je upotreba gumenih rukavica.
NAPOMENA:PODOPER SPECIJAL se ne sme upotrebljavati u kombinaciji sa anjonskim detergentima i sapunima.