ASEPS

 

SASTAV:100ml rastvora sadrži 5 g alkil-dimetil-benzil-amonijum hlorida
ORGANOLEPTIČKE OSOBINE:Bistra svetlo ružičasta tečnost karakterističnog mirisa
DELOVANJE:ASEPS je katjonski dezinficijens sa delovanjem na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije,alge,gljivice i na pojedine tipove virusa,ne deluje na bakterijske spore.
NAMENA:ASEPS rastvori su namenjeni za dezinfekciju ruku,instrumenata,kože pacijenata,radnih površina ,nameštaja,hladnjaka,rublja,za sprečavanje rasta algi u vodi.
ASEPS rastvori nisu toksični i ne deluju štetno na kožu,ni korodirajuće na različite materijale i ne ugrožavaju čovekovu okolinu ako se primene prema ovom uputstvu.
UPOTERBA:ASEPS rastvori su stabilni na temperaturama od 50-600C.Pre dezinfekcije ASEPS-om površine treba dobro oprati uobičajenim sredstvima za pranje i dobro isprati vodom.
ASEPS se ne sme dodavati drugim sredstvima za pranje.Ako se ne izvrši ispiranje posle dezinfekcije Asepsom, dezinfekciono dejstvo je rezidualno jer ostaje tanak film na površini i po nekoliko dana.
ASEPS se upotrebljava razređen vodom u zapreminskim odnosima navedenim u ovom uputstvu.

 

 

PODRUČJE PRIMENE I UPUTSTVO ZA
UPOTREBU
RAZREĐENJE ASEPSA U VODI
Dezinfekcija ruku :nakon temeljnog pranja sapunom ruke se dobro isperu vodom ,a zatim se urone u rastvor Asepsa i puste da se osušePranje instrumenata i uklanjanje organskih onečišćenja sa njih.Posle pranja isprati sterilnom,destilisanom vodom.
40 ml u 960ml
4%
Uklanjanje masnoća i organskih onečišćenja sa kože pacijenata
40 ml u 960ml
4%
Dezinfekcija i čišćenja radnih površina ,podova,nameštaja i hladnjaka.Posle pranja isprati higijenski ispravnom vodom.
 Dezinfekcija,dezodoracija i čišćenje unutrašnjih javnih prevoznih sredstava ,različitih dvorana i prostorija za okupljanje ljudi
20ml u 980ml
2%
Dezinfekcija nečistog rublja,posteljine,odela,peškira,stolnjaka,zavesa i ostale tekstilne robe potapanjem pre pranja u trajanju od 3-4 sata.
40 ml u 960ml
4%
Sprečavanje rasta algi u vodi bazena za terapiju i rekreaciju,različitih rezervoara,u zatvorenim sistemima u industriji i energetici.Postupak se ponavlja svakih 5- 10 dana
0,04%
2 litre u 5m3
0,2%
2 litre u 1 m3
 NAPOMENA:Površine,predmete ,pribor i opremu koja dolazi u direktan dodir sa hranom nakon dezinfekcije isprati higijenski ispravnom vodom.